VIP标识 食品伙伴网 | 加入桌面| | 手机版| RSS订阅
食品技术质量管理检验检测其它资料食品资料分类食品资料专题
下载中心首页 » 食品资料 » 食品技术 » 生产技术 » 热鲜牛肉适宜冷藏时间的研究
热鲜牛肉适宜冷藏时间的研究
类型:生产技术

上传日期:2016-07-13

更新日期:2016-07-13

文件大小:864K

标签:

食品百科:

食品论坛标签:

下载所需粮票:0


 热鲜牛肉适宜冷藏时间的研究
随冷藏时间的延长,牛肉嫩度和系水力得到改善,但是5d色泽变暗,7d后风味变差。
相关食品资料

相关评论
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |标准
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |资料