VIP标识 食品伙伴网 | 加入桌面| | 手机版| RSS订阅
食品技术质量管理检验检测其它资料食品资料分类食品资料专题
下载中心首页 » 食品资料 » 食品技术 » 包装储运 » 糯米气调小包装保鲜研究
糯米气调小包装保鲜研究
类型:包装储运

上传日期:2016-07-13

更新日期:2016-07-13

文件大小:3818K

标签:蛋白质 

食品百科:蛋白质 

食品论坛标签:蛋白质 

下载所需粮票:0


 糯米气调小包装保鲜研究
本文对气调储藏糯米米饭流变学特性、粘度特性值及蛋白质巯基含量的变化进行了研究。
相关评论
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |标准
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |资料