VIP标识 食品伙伴网 | 加入桌面| | 手机版| RSS订阅
国内标准国外标准食品标准分类行业属性分类标准动态标准公告标准化知识食品标准专题
搜索关键词:
相关搜索
Q/PFK 0001 S-2016 濮阳福德科技有限公司 固态复合调味料
扫描二维码 分享好友和朋友圈
标准类别 食品安全企业标准 发布日期 暂无
标准状态  关于标准有效性标注的说明 实施日期 暂无
颁发部门 暂无 废止日期 暂无
标准介绍
 Q/PFK 0001 S-2016 濮阳福德科技有限公司 固态复合调味料
本标准规定了复合调味料的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以白砂糖、食用盐、味精、麦芽糊精、添加或不添加一种或几种香辛料(丁香、八角茴香、桂皮、小茴香、甘草、胡椒、辣椒、花椒、蒜、葱、姜、豆蔻、肉桂、高良姜、姜黄、山奈、草果、砂仁、月桂、芹菜、芫荽、洋葱、迷迭香、 甜罗勒)、 色拉油、 酱油、食醋、乳清粉、葡萄糖、乳糖、乳粉、脱水蔬菜(芹菜、香菜)、 番茄粉、 海苔、鸡粉调味料、牛肉粉调味料为主要食品原料,添加或不添加柠檬酸、 二氧化硅、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(阿斯巴甜)、三氯蔗糖、呈味核苷酸二钠、柠檬黄及其铝色锭、辣椒红、一种或几种食用香精(甜橙香精、柠檬香精、椰子香精、芒果香精、草莓香精、番茄香精、奶味香精、奶酪香精、酱油香精、土豆香精、香芋香精、玉米香精、猪味香精、羊味香精、牛味香精、鸡味香精、海苔香精、葱香精、辣椒香精、茴香香精、咖喱香精、五香香精) ,原料经预处理、配料、混合、包装工艺制成的固态复合调味料。
如点击下载后在浏览器打开pdf文件,保存该文件有两种方法:
1、在预览页正文处点击鼠标右键另存为。
2、后退返回本预览页,在“下载标准”按钮处点击鼠标右键另存。
如下载不成功请稍后再试,使用下载工具下载可能不成功。
 标签: 丁香  三氯蔗糖  丙氨酸  乳清  乳清粉  乳粉  乳糖  二氧化硅  八角  八角茴香  分类  包装  味精  咖喱  固态复合调味料  土豆  复合调味料  奶酪  小茴香  柠檬  柠檬酸  柠檬黄  标志  标签  核苷酸  桂皮  检验规则  椰子  洋葱  海苔  牛肉  玉米  甘草  番茄  白砂糖  砂糖  糊精  肉桂  胡椒  脱水蔬菜  色拉油  芒果  花椒  芹菜  苯丙氨酸  茴香  草莓  葡萄  葡萄糖  蔗糖  蔬菜  调味料  豆蔻  辣椒  辣椒红  运输  酱油  阿斯巴甜  食用盐  食用香精  食醋  香精  香菜  香辛料 
 食品百科: 丁香  三氯蔗糖  丙氨酸  乳清  乳清粉  乳粉  乳糖  二氧化硅  八角  八角茴香  分类  包装  味精  咖喱  固态复合调味料  土豆  复合调味料  奶酪  小茴香  柠檬  柠檬酸  柠檬黄  标志  标签  核苷酸  桂皮  检验规则  椰子  洋葱  海苔  牛肉  玉米  甘草  番茄  白砂糖  砂糖  糊精  肉桂  胡椒  脱水蔬菜  色拉油  芒果  花椒  芹菜  苯丙氨酸  茴香  草莓  葡萄  葡萄糖  蔗糖  蔬菜  调味料  豆蔻  辣椒  辣椒红  运输  酱油  阿斯巴甜  食用盐  食用香精  食醋  香精  香菜  香辛料 
 论坛标签: 丁香  三氯蔗糖  丙氨酸  乳清  乳清粉  乳粉  乳糖  二氧化硅  八角  八角茴香  分类  包装  味精  咖喱  固态复合调味料  土豆  复合调味料  奶酪  小茴香  柠檬  柠檬酸  柠檬黄  标志  标签  核苷酸  桂皮  检验规则  椰子  洋葱  海苔  牛肉  玉米  甘草  番茄  白砂糖  砂糖  糊精  肉桂  胡椒  脱水蔬菜  色拉油  芒果  花椒  芹菜  苯丙氨酸  茴香  草莓  葡萄  葡萄糖  蔗糖  蔬菜  调味料  豆蔻  辣椒  辣椒红  运输  酱油  阿斯巴甜  食用盐  食用香精  食醋  香精  香菜  香辛料 
相关食品标准
标准名称 更新日期 查看 收藏
声 明
相关评论
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |标准
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |资料